O nas

Spółka Hyperlab Solution


Hyperlab Solution to ósma spółka portfelowa funduszu KVARKO. Spółka prowadzi prace mające na celu opracowanie autorskich algorytmów przetwarzania danych teledetekcyjnych, w tym hiperspektralnych. Inwestycja przeprowadzona została w ramach działania BRIdge Alfa współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz w koinwestycji z funduszem INFINI.


Zespół


HyperLab Solution powstał w oparciu o dorobek i know-how pracowników wywodzących się z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiadających bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych teledetekcyjnych z różnych pułapów (satelitarny, lotniczy, UAV, naziemny), zapewniając tym samym gwarancję wykonania całego procesu technologicznego dla zleconych analiz.